Эрүүл мэнд
ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭ БОЛОН ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс ЭМД-ын сангаас олгох санхүүжилтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа журам, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү шинэчлэлтэй холбогдуулан ЭМДЕГ хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд гарсан шийдвэрүүдийг танилцуулж, иргэд болон эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байна.
2024.04.29 21:42
0
Оюутан та Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлснөөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авах боломжтой
Оюутан та Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлснөөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авах боломжтой.
2024.04.09 18:26
0
Шинэ мэдээ