Хувь хүний татварын буцаан олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүлж эхэллээ.

2021 онд нийтдээ 52747 иргэнд ногдох 50.7 тэрбум төгрөгийн орон сууц, сургалтын төлбөр төлсний татварын хөнгөлөлт иргэдийн дансанд орж эхэллээ.

Нийслэл хотын оршин суугч 27,261 иргэний 30.7 тэрбум төгрөгийн буцаан олголт өнөөдрөөс иргэдийн дансанд орж эхэлнэ.